Fiyatlar
Satıcı Platform Fiyat
Steam   Steam 13.5 ₺ Satın Al
Fiyat Geçmişi
Oyun Hakkında

Platformlar

Steam

Etiketler:

SanYeGame

Çıkış Tarihi

19.02.2022


《不可名状的地牢》是一款以克苏鲁的呼唤跑团为背景的 战棋+DBG+Roguelike游戏。通过战棋与DBG结合,造成与众不同的全新体验。

【游戏背景】
你作为一名跑团玩家,你发现你陷入了一个地牢中,同时你发现你以前车的角色卡以某种方式复活了过来。

【玩法特色】
通过结合 战棋+DBG卡牌 的要素,打造与众不同的DBG游戏
1.立体的三维战棋
游戏里面地图具有高低差度,配合卡牌可以打出不同功能
2.占据多格的巨型敌人
巨型敌人拥有多格的空间,拥有较高的血量,其对应的攻击范围也会随之提升。
3.卡组流派(非全部)
剑气流:积攒剑气打出伤害
瞬步流:通过瞬步技巧来触发不同效果
距离流:通过距离的控制来提供伤害
无限流:我的回合,抽卡!还是我的回合,抽卡!还是我的回合,抽卡!

【特色功能】
本游戏将提供丰富的Mod接口来实现丰富的模组扩展。
可自行实现 自创卡牌,自创怪物,自创地图
并且提供相关编辑器来进行创作
Mod文档:https://docs.qq.com/doc/DWlluc1lQQUlDWFZV

【官方QQ群】
1群:371531785
2群:451189175
Mod群:518549383
Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:

Windos7 以上

İşlemci:

能跑就行

Grafik Kartı:

能看就行

Depolama Alanı:

300 MB available space

Yorumlar